Boerderijwinkel
 DE VELDMAAT

Dit ouderlijk bedrijf van Jan was een gemengd bedrijf met melkkoeien, vleesvarkens en legkippen.
Door de jaren heen zijn de varkens en kippen verdwenen, en zijn we gespecialiseerd met een 100% zuiver stamboek geregistreerd vleesvee ras: de limousin.
In 1982 is de eerste jongveestal gebouwd en is het achterhuis verbouwd tot woonhuis en is er een winkel ingericht.
Immers, er was al een klantenkring opgebouwd door de verkoop van eieren, soepkippen, haantjes en kalkoenen. 
Hiervoor had Betsie 10 jaar in een slagerswinkel gewerkt en deze kennis en ervaring is gebruikt om thuis de winkel en klantenkring op te bouwen. 
Het grootste deel van de veestapel loopt nu in de speciaal voor vleesvee aangelegde strostallen.

 

Huidige situatie

 

Op dit moment zijn er ongeveer 170 Limousin dieren aanwezig, waarvan 55 moederdieren.
De stierkalveren worden allemaal aangehouden en afgemest op het bedrijf, waarna deze verkocht worden voor de luxere vleesverwerkers.
De vaarskalveren worden aangehouden voor de fokkerij. Voor de eigen verkoop slachten we koeien van gemiddeld 5 jaar, en rose kalveren van een jaar oud. 
Zomerdag lopen de koeien veel op grond van natuur monumenten, daar is het Limousin ras uitermate geschikt voor. Het veevoer en het stro voor in de potstal komen van eigen teelt.